De auteur van deze website en van de vermelde boeken is een gepensioneerde werktuigkundige die nooit in de spoorwegwereld heeft gewerkt. De interesse in railbevestigingen is door een toevallige vondst op gang gebracht en door aangeboren nieuwsgierigheid sterk gegroeid en verdiept. Werk in verre landen kwam daarbij goed van pas.

Jan Roos

De gegevens die hebben geleid tot deze website en de boeken zijn in bijna dertig jaar bij elkaar gebracht en komen uit bijna drieduizend bronnen. Die bronnen zijn relevante boeken, artikelen, websites, brochures, folders, dienstvoorschriften, octrooischriften en tekeningen. De oudste bron dateert uit 1550 en de laatste van dit jaar. Zij zijn verzameld in talloze bibliotheken in binnen- en buitenland, bij bezoeken aan beurzen en (spoorweg-) musea en universiteiten in heel Europa, en aangeleverd door mede-geïnteresseerden.

Dat neemt allemaal niet weg dat er tekortkomingen en fouten in de boeken en de website kunnen zijn. Ook het interpreteren van vaktermen, vaak in vreemde talen, brengt mee dat dit kan gebeuren. Daarom wordt het erg op prijs gesteld als oplettende lezers mij daar opmerkzaam op maken. Ook het vragen naar wat (nog) niet is gepubliceerd en naar andere aanvullende informatie en het bezoeken van de collectie kan zo gedaan worden.