Over de ontwikkeling van de railbevestigingen is een boek verschenen, dat na korte tijd al niet meer voldeed. Er was zo snel zo veel nieuwe informatie bekend geworden dat een nieuwe uitgave met als titel RAILBEVESTIGINGEN – de geschiedenis van een belangrijk onderdeel van het spoor broodnodig was.

Om de railbevestigingen in een duidelijk kader te plaatsen, wordt eerst de rol van boven- en onderbouw uiteengezet. Om dát dan weer te onderbouwen, heeft het boek een aantal inleidende hoofdstukken over de terminologie, de gebruikte materialen en vooral over het krachtenspel tussen de treinwielen, de rails en de ondersteuningen daarvan.

Vervolgens worden – in de chronologische volgorde van hun ontstaan en systematisch ingedeeld – de grote hoeveelheid railprofielen voor het voetlicht gebracht, die met uiteenlopende oogmerken ontwikkeld werden, en op dezelfde manier komen de railondersteuningen aan de orde. Steeds wordt daarbij een railprofiel of een ondersteuning gevolgd vanaf het eerste idee tot aan de laatst bekende stap die – in het kader van de railbevestigingen – het vermelden waard is.

De eigenlijke bevestigingen, de talloze verschillende manieren om de rails aan hun ondersteuningen te bevestigen, passeren volgens een unieke indeling de revue. Het gaat van de enkelvoudige bevestigingen met pennen, railspijkers en kraagbouten van eeuwen geleden via andere directe bevestigingen naar de indirecte, die de overhand hebben gekregen, tot de allerlaatste die zich nu nog in het teststadium bevindt.

Omdat de technologie van de spoorwegbouw grensoverschrijdend is, wordt het geheel steeds in een sterk internationaal gericht kader geplaatst, waarin ook Nederlandse vindingen een plaats hebben gekregen.

Online bestellen

De prijs van de paperback kon worden vastgesteld op €47,50. Het boek wordt dan in een stevige verpakking naar het opgegeven adres verstuurd. De kosten van verpakking en porto worden berekend.

Het boek is het gemakkelijkst rechtstreeks te bestellen via onderstaande knop:

Boekhandel

Het boek is ook verkrijgbaar via de Nederlandse en Belgische boekhandel onder ISBN 9789081787123. 

In andere landen is levering via de boekhandel niet mogelijk gebleken.